Servizos

CONSTRUCIÓN

Ampliacións, parques, aparcadoiros, urbanización,…

REHABILITACIÓN

Reformas, mantemento, illamento, servizos integrais,…

Camoga dispón de persoal altamente cualificado e especializado. O equipo está distribuído en tres departamentos que traballan en equipo:

O departamento administrativo: encargados da xestión empresarial, recursos humanos e facturación.

O departamento técnico e de calidade: cuxa función principal é asegurar unha boa execución e o cumprimento de normativas en calidade, seguridade e saúde.

O departamento de produción: ao cal pertence a maior parte do equipo de empregados da empresa. Constitúeno os mellores especialistas nos campos de fontanería, albanelería e electricidade.


A nosa experiencia e solvencia permite que contemos tamén con colaboradores de gran calidade para complementar os nosos servizos cando é necesario.

A infraestrutura tampouco queda atrás, contamos con nosa propia frota de vehículos e ferramentas de traballo: Camión guindastre, furgonetas, camioneta, coches,…Palabras descoñecidas

As ferramentas son de alta calidade e das últimas tecnoloxías, sempre en busca de seguir actualizándoas para lograr a máxima seguridade laboral, calidade, eficiencia e confort dos traballadores.

Dispoñemos de tres almacéns, un deles dentro do local de oficinas da empresa, con parte do mesmo destinado a taller. Estes almacéns son utilizados tanto para almacenamento de ferramentas como para provisión de materiais.